Werkwijze

Werkt u nog níet met ons dan zult u wellicht van mening zijn dat er nog veel te winnen is als het gaat om ‘efficiency’ bij de inzet van horecapersoneel op evenementen, festivals en feesten. Wij zien dat ook zo, en zijn van mening dat er vaak meer kosten worden gemaakt dan strikt noodzakelijk. Het verspillen van drank, of gratis weggeven is hier een voorbeeld van.

Onze kennis van zaken en ervaring stellen ons in staat om goed in te schatten waar op het terrein we hoeveel bars en personeel moeten inzetten om optimale bardiensten te kunnen leveren. Natuurlijk kijken we daarbij nadrukkelijk naar kwaliteit: wij leveren een goed product op een omzet-technisch verantwoorde wijze.

Risicodrager

Heel belangrijk: Sleutelstart treedt op als risicodragen als partner van uw organisatie: wij krijgen betaald aan de hand van feitelijk gerealiseerde drankverkoop. Dat kan ondanks perfecte voorbereiding mee- of tegenzitten. All in the game, we nemen onze verantwoordelijkheid. Sleutelstart staat voor: samen uit, samen thuis oftewel samen lachen en helaas soms ook samen huilen.